Detail Cantuman Kembali

XML

Tafsir al mishbah volume 3 surah al-Maidah, surah al-An'am : pesan kesan dan keserasian al Qur'an


Tafsir Al-Mishbah merupakan tafsir Al-Quran lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia : Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Ke-Indonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah. Mari terangi jiwa dan keimanan kita dengan tafsir Al-Mishbah sekarang juga.

KETERANGAN SURAT:
1. Tafsir Al-Mishbah 01 = QS. AL FATIHAH s/d AL BAQARAH
2. Tafsir Al-Mishbah 02 = QS. AL-IMRAN s/d AN-NISA
3. Tafsir Al-Mishbah 03 = QS. AL-MAIDAH s/d AL-AN'AM
4. Tafsir Al-Mishbah 04 = QS. AL-'ARAF s/d AL-'ANFAL
5. Tafsir Al-Mishbah 05 = QS. At-TAUBAH s/d AL HUDA
6. Tafsir Al-Mishbah 06 = QS. YUSUF s/d AN-NAHL
7. Tafsir Al-Mishbah 07 = QS. AL-ISRA' s/d AT THAHA
8. Tafsir Al-Mishbah 08 = QS AL-ANBIYA s/d AN-NUR
9. Tafsir Al-Mishbah 09 = QS. AL-FURQAN s/d AL-QHASASH
10. Tafsir Al-Mishbah 10 = QS. AL-ANKABUT s/d SABA'
11. Tafsir Al-Mishbah 11 = QS. FATHIR s/d GHAFIR
12. Tafsir Al-Mishbah 12 = QS. FISHILAT s/d AL-JATIYAH
13. Tafsir Al-Mishbah 13 = QS. AL-WAQI'AH s/d AL-MUMTAHANAH
14. Tafsir Al-Mishbah 14 = QS. AL-MULK s/d At-TAHRIM
15. Tafsir Al-Mishbah 15 = QS. Juz Amma
M. Quraish Shihab
SHIHAB, M. Quraish - Personal Name
2X1.3 SHI t3
2X1.3
Surat : al-ma'idah
Text
Indonesia
Lentera Hati
2000
Jakarta
xvi, 772 hlm. ; 24 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...